Uwsupermarkt - Digitale communicatie & acties

+3123 20 10 200

bellen
Headerlogo.png

Detailresult Groep NEN-EN-ISO 50001 gecertificeerd

Geplaatst op 10 november 2017 om 15:05 door Gerard Rutte

872 keer gelezen

Eind oktober ontving Detailresult Groep (DRG), waaronder de supermarktketens DekaMarkt en Dirk van den Broek vallen, de officiële certificering volgens de NEN-EN-ISO 50001 norm. Dat wil zeggen, dat het bedrijf met het in eigen beheer ontwikkelde energiemanagementsysteem volledig voldoet aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de Energy Efficiency Directive (EED).

In dat EED heeft de Europese Commissie ondernemingen en organisaties opgedragen hun energieverbruik en de bijbehorende emissies drastisch te verminderen. Het energiemanagementsysteem van DRG heeft betrekking op alle bedrijfsonderdelen; niet alleen de 200 supermarkten, ook de beide bakkerijen, de slagerij en de distributiecentra.

Duurzaamheid
“Al sinds 1995 werken we in een interne Milieustuurgroep aan allerlei verbeteringen op gebied van duurzaamheid binnen onze organisatie”, licht Ruud van Wijngaarden, manager Bouwbureau, toe. “Nadat de sector was opgedragen zich voor te bereiden op strenge Europese normering, hebben we onderzocht of ons eigen systeem niet al in belangrijke mate aan de verwachte criteria voldeed. Dat bleek het geval.” De keus was vervolgens snel gemaakt, mede in het besef dat anders van overheidswege op lokaal niveau getoetst zou gaan worden. “We hebben te maken met minimaal 15 Omgevingsdiensten, dat zou een geweldige impact hebben gehad op onze bedrijfsvoering.”

Concurrentie
Met de introductie van digitale verbruiksregistratie kreeg DRG een aantal jaren geleden de mogelijkheden in handen om tot op winkelniveau het verbruik van elektriciteit, water en gas te monitoren. “Voor de analyse van die input is speciale software ontwikkeld, die onder de naam D-energie de basis is geworden voor het unieke energiemanagementsysteem, dat nu is gecertificeerd”, zegt Van Wijngaarden. De certificerende instantie, KIWA, voerde deze zomer en in oktober audits uit. “Ondertussen is ons systeem ook bij een aantal concurrenten in de branche de standaard geworden. Daar zijn we natuurlijk trots op. Nu de NEN-EN-SO 50001 norm is verworven, gaat alle aandacht binnen DRG uit naar bewustwording en naleving van de afspraken.”

Fotobijschrift:
Van links naar rechts: Maranne Arkenbout (KIWA), Maarten van Dijke (projectleider beheer en onderhoud DRG), Ruud van Wijngaarden (manager bouwbureau DRG) en Ton Beentjes (projectleider projecten DRG)

Reageren